U bent hier: Praktische tips Algemene dierentips Hoe is het dierenwelzijn geregeld in Nederland?

Hoe is het dierenwelzijn geregeld in Nederland?

In Nederland moet iedere eigenaar van een dier goed voor het dier zorgen. De eigenaar moet zich aan de regels houden die opgesteld zijn voor huisvesting en de verzorging. Het is in Nederland verboden om een dier te verwaarlozen of te mishandelen. Daar is een speciale wet voor. De Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren (GWWD) stamt uit 1992. Deze wet heeft als doel alle dieren te beschermen.

Wat is dierenwelzijn?

Dierenwelzijn is een breed begrip. Hiermee wordt onder meer de gezondheid van een dier bedoeld. Zowel fysiek als psychisch. Maar ook de kwaliteit van het leven van het dier. Dit geldt voor huisdieren, maar ook dieren die ons voorzien van voedsel. Iedere diereneigenaar moet voor zijn dieren zorgen. Een dier mag geen pijn lijden en mag niet verwaarloosd worden. Ziet u toch een dier dat verwaarloosd of mishandeld wordt? Of bijvoorbeeld een ondervoed dier? Dan kunt u het landelijk meldnummer bellen via 144. Geef duidelijk aan om wat voor dier het gaat, de exacte locatie en wat er aan de hand is. U wordt ook om uw eigen gegevens gevraagd. U krijgt een medewerker van de politie aan de telefoon. Deze besluit welke instantie ingeschakeld wordt om hulp te bieden.

De vijf vrijheden voor dieren

De vijf vrijheden voor dieren zijn overeengekomen binnen de Europese Unie. Een dier moet:
-Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding
-Vrij van fysiek en fysiologisch ongerief
-Vrij van pijn, verwondingen en ziektes
-Vrij om het normale gedrag te kunnen uitoefenen
-Vrij van angst en chronische stress


Ziet u een dier dat beperkt wordt in deze vrijheden? Meld dit dan door 144 te bellen.