U bent hier: Praktische tips Algemene dierentips Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?

Hoe kan ik een klacht indienen over een dierenarts?

Wilt u een klacht indienen over een dierenarts? En weet u niet waar u terecht kunt?

klacht indienen dierenarts

Klacht dierenarts

Als u een klacht heeft over een dierenarts, dan raden wij u aan om eerst de klacht met uw dierenarts te bespreken. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u de klacht vervolgens melden bij het Veterinair Tuchtcollege. U kunt geen klacht indienen over de praktijk zelf. De klacht kan alleen tegen een individueel persoon worden ingediend: de dierenarts, dierverloskundige, dierenartsassistent of castreur.

Veterinair Tuchtcollege

Bent u ontevreden over uw dierenarts en kunt u samen niet tot een oplossing komen? Dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij het Veterinair Tuchtcollega. Stuur ook een patiëntenkaart mee en zoveel mogelijk informatie. Zij zullen dan uw klacht behandelen. Let op: alleen klachten over een slechte behandeling worden in behandeling genomen. U kunt geen klacht over een nota indienen. Deze klachten worden niet behandeld door het Veterinair Tuchtcollege.

Wat doet het Veterinair Tuchtcollege?

Allereerst zal het Veterinair Tuchtcollege de schriftelijke klacht beoordelen of deze op juiste wijze is ingediend. Is uw klacht over de dierenarts terecht? Dan zal er een openbare zitten plaats vinden. U krijgt 2 tot 4 weken voor die tijd een oproep. De totale procedure duurt minimaal een half jaar.

Samenstelling Veterinair Tuchtcollege

De voorzitter van het Veterinair Tuchtcollege is altijd een jurist. Ditzelfde geldt voor de secretaris. Dient u een klacht in over een dierenarts, dan zal de rest van het bestuur bestaan uit vier dierenartsen. Betreft het een klacht over bijvoorbeeld een dierverloskundige? Dan worden twee van de vier dierenartsen vervangen door dierverloskundigen.

Wat zijn de kosten voor het indienen van een klacht?

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht. U hoeft geen advocaat in te huren. Wilt u dit wel, dan zijn de kosten voor uw rekening.

Wat kan het Veterinair Tuchtcollege?

Als uw klacht gegrond blijkt en uw huisdier is onjuist behandeld, dan kan het college besluiten om maatregelen op te leggen. Zo kan er een waarschuwing, berisping, een geldboete of een totale of gedeeltelijke schorsing voor maximaal 1 jaar volgen. Ook kan de bevoegdheid geheel ingetrokken worden. Een geldboete kan oplopen tot €7.800. Alleen in bijzondere gevallen kan er een boete opgelegd worden van maximaal €19.500. Dit bedrag moet dan aan de Staat betaald worden.

Meer informatie indienen klacht Veterinair Tuchtcollege

Voor meer informatie over het indienen van een klacht bij het Veterinair Tuchtcollege kunt u hun website bezoeken. Hier vindt u ook een brochure, jurisprudentie en de meest gestelde vragen.